Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Kredyty dla osób fizycznych

KREDYTY HIPOTECZNE, W TYM:  

      1. Kredyt mieszkaniowy

 • okres kredytowania do 30 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • kredytowanie do 80% wartości nieruchomości (kredyt udzielony na okres do 25 lat),
 • kredytowanie do 75% wartości nieruchomości (kredyt udzielony na okres powyżej 25 lat),
 • finansowanie wielu celów: zakup działki budowlanej, mieszkania lub domu, budowa lub remont mieszkania lub domu, spłata kredytu mieszkaniowego udzielonego w innym banku,
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę,
 • korzystne oprocentowanie,
 • sposób spłaty dostosowany do klienta.

     2. Pożyczka hipoteczna

 • udzielana na dowolny cel,
 • kwota pożyczki uzależniona od wartości nieruchomości (do 60 % wartości nieruchomości),
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę,
 • okres kredytowania do 30 lat,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • pomoc w załatwieniu wszystkich formalności,
 • bardzo korzystne oprocentowanie.

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu  oferuje kredyty hipoteczne oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej (wskaźnika referencyjnego) i stałej marży Banku. Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Od dnia 01.07.2018 r. stawka bazowa WIBOR 3M wynosiła 1,70%. Od dnia 01.10.2018 r. stawka bazowa WIBOR 3M wynosiła 1,71%.


     KREDYT GOTÓWKOWY

 • cel: konsolidacja zobowiązań kredytowych klienta i/lub własne potrzeby konsumpcyjne,  
 • okres kredytowania do 7 lat,
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę,
 • maksymalna kwota kredytu 255.500,- zł.


     KREDYT ODNAWIALNY W ROR

 • cel: własne potrzeby konsumpcyjne,  
 • okres kredytowania do 5 lat z możliwością zadłużania się na kolejne 5-letnie okresy po spełnieniu warunków dotyczących pozytywnej oceny zdolności kredytowej,
 • maksymalna kwota kredytu - sześciokrotność stałych miesięcznych wpływów na ROR.


     KREDYT STUDENCKI Z DOPŁATĄ FUNDUSZU POŻYCZEK I  KREDYTÓW STUDENCKICH


O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci uczelni publicznych i niepublicznych oraz studiujący dziennie, wieczorowo lub zaocznie, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.          

oprocentowanie:

 • całkowite: 1,2 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP – w okresie studiów oraz przez pierwsze dwa lata od ich ukończenia odsetki płacone są przez  FPiKS,
 • płacone przez Kredytobiorcę: dwa lata po ukończeniu studiów Kredytobiorca rozpoczyna spłatę kredytu wraz z odsetkami, które wynoszą połowę stopy redyskontowej weksli NBP,

prowizja: 0,75%

 
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON