Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Reklamacje

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

W związku z wejściem w życie z dniem 7 kwietna 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (dalej: Rozporządzenie), skróceniu ulega termin odpowiedzi na reklamacje dot. zmiany warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii 

więcej...

 

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., klient ma prawo złożyć reklamację -więcej...

  1. Wzór formularza dla klienta indywidualnego

  2. Wzór formularza dla klienta instytucjonalnego 

  3. Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego    

4. Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego

5. Wzór formularza reklamacyjnego dotyczącego reklamacji ubezpieczeniowych

 

 
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON