Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Polityka informacyjna

Zasady polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Jastrowiu

 

Zasady polityki informacyjnej

Zgodnie z § 8 „Zasad polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu” wprowadzonych uchwałą Zarządu nr 51/18/2020 z dnia 31.03.2020 oraz zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 21/2/2020 w dniu 22.06.2020  r. informujemy, iż zasady i informacja podlegająca ujawnieniu dostępna jest w Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej 53.

Informacje, o których mowa w art. 111a ust.4 Ustawy Prawo Bankowe tj.: opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, informacje o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, a także informację o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa. Ustawy Prawo bankowe zawiera poniższa informacja:

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jastrowiu według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jastrowiu według stanu na dzień 31.12.2019 r. - wersja pełna

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu

 
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON