Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Kredyty dla firm i instytucji

 

  KREDYT OBROTOWY Z GWARNACJĄ DE MINIMIS BGK

Prowadząc firmę, wiesz jak ważny jest szybki dostęp do dodatkowych środków, zapewniających rozwój Twojej firmy. Zalety kredytu z gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis BGK:

 • otrzymanie kredytu i gwarancji bezpośrednio w Banku
 • brak dodatkowych dokumentów wymaganych do otrzymania gwarancji
 • brak kwoty minimalnej gwarancji, a kwota maksymalna to 3,5 mln zł i 60% kwoty kapitału kredytu
 • zabezpieczenie gwarancji jedynie w postaci weksla in blanco
 

  KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług
 • okres kredytowania – do 3 lat
 • warunki dodatkowe – podmiot ubiegający się o kredyt powinien posiadać czynny rachunek w BS w Jastrowiu przez okres co najmniej 6 miesięcy
 

  KREDYT OBROTOWY

 • udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług
 • okres kredytowania – do 3 lat
 

  KREDYT INWESTYCYJNY

 • przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego
 • okres kredytowania – do 20 lat
 • Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału

 
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON