Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Reklamacje

  Informacja dotycząca składania reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu

  Informacja dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Jastrowiu 

  Formularz skargi, wniosku    

Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego

Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego

 

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Jastrowiu a:

1) konsumentami, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych, rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, adres strony internetowej: https://rf.gov.pl/,

2) konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres strony internetowej: http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/.
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON