Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Polityka informacyjna

Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu

 

Zasady polityki informacyjnej


Zgodnie z § 8 „Zasad polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu” wprowadzonych uchwałą Zarządu nr 59/24/2016 z dnia 08.06.2016 oraz zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3/4/2016 w dniu 14.06.2016 r. informujemy, iż zasady i informacja podlegająca ujawnieniu dostępna jest w Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza 53.

Informacje, o których mowa w art. 111a ust.4 Ustawy Prawo Bankowe tj.: opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, informacje o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, a także informację o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa. Ustawy Prawo bankowe zawiera poniższa informacja:

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Jastrowiu podlegająca ogłoszeniu według stanu na dzień 31.12.2016 r.

 

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu

 
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON